Belgische Mededingingsautoriteit vraagt snellere procedures om overnames techreuzen te controleren


Start-ups in de techsector worden soms in zo’n vroeg stadium ingelijfd door techreuzen als Amazon, Google en Facebook, dat toezichthouders amper een goed beeld kunnen krijgen van de impact van dit soort deals op de concurrentie. Mededingingsautoriteiten in België, Nederland en Luxemburg zijn hier ongerust over.