Cybercriminaliteit neemt aan een steeds sneller tempo toe

ByRSAdmin

Cybercriminaliteit neemt aan een steeds sneller tempo toe


De politiediensten in ons land zien al enkele jaren een verschuiving van offline naar online criminaliteit. Die trend zette zich ook vorig jaar door, maar was in 2019 uitgesprokener dan ooit. Het aantal gevallen van informaticacriminaliteit steeg vorig jaar met bijna een derde, blijkt uit de statistieken van de federale politie.

About the author

RSAdmin administrator