Telegram klaagt bij Europa over machtsmisbruik Apple

ByRSAdmin

Telegram klaagt bij Europa over machtsmisbruik Apple


Berichtendienst Telegram heeft een anti-trustklacht neergelegd bij de Europese Unie. Telegram heeft het over oneerlijke handelspraktijken van Apple rond de App Store.

About the author

RSAdmin administrator